1. Science
  2. Biology
  3. here is a protion of the18s rrna gene sequence from...

Question: here is a protion of the18s rrna gene sequence from...

Question details

Here is a protion of the18S rRNA gene sequence from C. elegans… >gi|30525807|gb|AY268117.1| Caenorhabditis elegans 18S ribosomal RNA gene, partial sequence

GCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGCTTTGATTCATCAATGAAATTGCGTACGGCTCATTAGAGCAG ATATCACCTTATCCGGGATCCTCATATGGATAACTGCGGAAATACTGGAGCTAATACATGCAACTATACC CCAACGCAAGGCGGGGTGCAATTATTAGAACAGACCAAACGTTTTCGGACGTTGTTTGTTGACTCTGAAT AAAGCAGTTTACTGTCAGTTTCGACTGACTCTATCCGGAAAGGGTGTCTGCCCTTTCAACTAGATGGTAG TTTATTGGACTACCATGGTTGTTACGGGTAACGGAGAATAAGGGTTCGACTCCGGAGAGGGAGCCTTAGA AACGGCTACCACGTCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGAAACTTATCCACTGTTGAGTATGAGATAGTGACTA AAAATATAAAGACTCATCCTTTTGGATGAGTTATTTCAATGAGTTGAATACAAATGATTCTTCGAGTAGC AAGGAGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCTCCTAGTGTATCTCGTTATTGCTG CGGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATCTAGGTTACGTGCCTCAGATTCGCAATTTGCGTCAACTGGGGGTCG TGACTTCTAATTTGCCGGTCTTGAGTCCTTAACAGGATTCTTAACAGGCATTGCAAGTTTACTTTGAACA AACCAGAGTGCTTCAAACAGGCGTTTTCGCTTGAATGGTCGTGCATGGAATAATAGAAAACGATTTCGGT TCAGTTTTATTGGTTTTACGGACTGAGATAATGGTTAACAGAGACAAACGGGGGCATTTGTATGGCCCCG TGAGAGGTGAAATTCTTGGACCGTGGCCAGACAAACTACAGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTCTTCATT AATCAAGAACGAAAGTCAGAGGTTCGAAGGCGATTAGATACCGCCCTAGTTCTGACCGTAAACGATGCCA TCTCGCGATTCGGAGGGTTTTTGCCCTGCCGAGGAGCTATCCGGAAACGAAAGTCTTTCGGTTCCGGGGG TAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTAAAGGAAATTGACGGAAGGGCACCACAAGGCGTGGAGCTTGCGGCT TAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCCGGTCCGGACACCATTAGGACTGACAGATTGAAAGCTCTTT CTCGATTTGGTGGTTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTTATTCCGATA ACGAGCGAGACTCTAGCCTGCTAAATAGTTGGCGAATCTTCGGGTTCGTATAACTTCTTAGAGGGATAAG CGGTGTTTAGCCGCACGAGATTGAGCGATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTCCGGGGCTGCACGCG TGCTACACTGGTGGAGTCAGCGGGTTTTTCCTATGCCGAAAGGTATCGGTAAACCGTTGAAATTCTTCCA TGTCCGGGATAGGGTATTGTAATTATTGCCCTTAAACGAGGAATGCCTAGTAAGTGTGAGTCATCAGCTC ACGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTATCCGGGACTGAACTGATTCGAGAAGA  

1. Given the sequence above, choose forward and reverse primers that will amplify the entire BOLDED portion of the 18S rRNA gene.

a. Underline the places on the sequence where your primers will bind. Then type the sequences of your primers below and indicate the 5’ and 3’ ends. Remember that the 3’ or reverse primer is the reverse complement of the template (think about which direction DNA extends). Always write out sequences in the 5’ to 3’ orientation.

i. Forward primer = Type answer here

ii. Reverse primer = Type answer here

Solution by an expert tutor
Blurred Solution
This question has been solved
Subscribe to see this solution